Điện di thuốc

Điện di thuốc

Khái niệm. Điện di thuốc (electrophoresis) (còn gọi là điện phân thuốc) là phương pháp dùng dòng điện một chiều để di chuyển một số ion thuốc điều trị vào cơ thể hoặc lấy các ion thuốc có hại ra khỏi cơ thể. Nguyên lý của phương pháp điện di là: Các điện tích cùng…

Details