Máy giúp thở áp lực dương liên tục

Chuyên dùng cho bệnh nhân ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea) và Phù phổi cấp do suy tim.

Mô tả

Máy giúp thở áp lực dương liên tục (CPAP).
* Có hai loại máy CPAP: CPAP cố định (S8 Elite II) và CPAP tự động (S8 AutoSet).
* Chuyên dùng cho bệnh nhân ngủ ngáy, ngưng thở khi ngủ (Sleep Apnea) và Phù phổi cấp do suy tim.
* Có tính năng giảm áp lực vào kỳ thở ra cho bệnh nhân thở dễ dàng hơn.
* Tự động bù khí rò rỉ.